برای خوشبخت بودن باید جسم سالم و روح آرامی داشت و اگر جسممان را با خوردن غذاهای مفید سالم نگه داریم؛
*** رهبر انقلاب: یکی از ترفندهای دشمن -چه در دولت قبل آمریکا و چه در دولت فعلی آمریکا- این است که مدام تهدید می‌کنند به جنگ؛ اینکه گزینه‌ی نظامی روی میز است. آن مسئول اروپایی به مسئولین ما می‌گوید اگر برجام نبود، جنگ در ایران حتمی بود؛ دروغ محض!
بزم خوبی بود...
صدای ساز و آوازش تا بیرون خانه می پیچید...
...
چرا این قدر دیر آمدی؟
آشغال ها را که بیرون می بردم، آقایی بود که دم در از من سوالی داشت.
خوب چه می خواست؟
1
2
3
4
5

تازه ترین اخبار