سوم خرداد1361، خرمشهر که حالا 19 ماه بود در محاصره بعثی ها محمره نامیده می شد، در عملیات بیت المقدس با فداکاری و هوشیاری رزمندگان اسلام آزاد شد. فتح خرمشهر، یکی از شیرین ترین پیروزی ها در طول جنگ تحمیلی بود.
محققان واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی موفق به طراحی دستگاهی برای جداسازی مواد نفت از آب شدند.
برای انتخابی درست از میان راههای موجود در بحث معنویت و عرفان، و تشخیص راه درست از غلط، و یا عرفان صحیح از کاذب، ابزاری نیاز است، که مهمترین آن "هوش معنوی" است، که با این هوش انسان دچار تشویش نشده و در دو راهی های معنوی، می
با حضور مسئول سازمان و تعدادی از فرماندهان و مسئولین دفاتر، همایش مسئولین دفاتر و فرماندهان حوزه های بسیج دانش آموزی صبح امروز در حال برگزاری است. 
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت : معلمان بسیجی درامر تربیت و اموزش دانش آموزان و هدایت تحصیلی دانش آموزان بسیجی در پژوهش سراهای سراسر کشور بکار گیری می ش
1
2
3
4
5

تازه ترین اخبار

راهیان نور